US_Northeast_2000_population_white_vs_non-white_over_satellite